பறவை மனிதன் பால் பாண்டி...

இந்தியாவின் தமிழ்நாட்டின் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் கூந்தன் குளம் பறவைகள் சரணாலயம்  உள்ளது. அங்கு பறவை மனிதன் பால் பாண்டி என்ற பறவைகள் மீது அளவு கடந்த பாசமும் நேசமும் உள்ள மனிதன் பற்றிய தகவல்கள் உங்கள் கண் முன்னே...

 
Make a Free Website with Yola.