நியூ குப்பிளான் வாசகர்களே...

தங்களிடமுள்ள குப்பிளான் கிராமம் பற்றிய பயனுள்ள கட்டுரைகள், அரியபுகைப்படங்கள், காணொளிகள், இணையப்பதிவுகள், செய்திகள், உங்களின் ஆக்கங்கள் (கவிதை கட்டுரைகள் மற்றும் பயனுள்ள தகவல்கள்) அத்துடன் கிராமத்தை சேர்ந்தவர்களின் பிறந்த நாள் வாழ்த்துகள் மற்றும் மரண அறிவித்தல்களையும் எமது நியூகுப்பிளான் இணையத்தளத்தில் சேர்த்துக் கொள்வதற்காக kuppilan@live.com  என்ற எமது மின்னஞ்சல் முகவரியூடாக எம்முடன் பகிர்ந்து கொள்ளுமாறு  கேட்டுக்கொள்கிறோம்... 

வல்கள் மற்றும் விமர்சனங்களை பக்க்கத்தில் உள்ள படிவம் மூலமாக இலகுவாக நிரப்பி அனுப்பி வைக்குமாறு வேண்டிக் கொள்கிறோம்...

Mail  - kuppilan@live.com
Skype - newkuppilan

 

உங்கள் தகவலை இங்கே அனுப்புங்கள்...

 
Make a Free Website with Yola.