கனடாவில் பிறந்த சிறுமியொருவரின் பார்வையில் அழகிய குப்பிளான்... (சிறப்புக் கட்டுரை) 


கனடாவில் பிறந்த ஒரு சிறுமி தனது பத்தாவது வயதில் 2002 ஆம் ஆண்டு முதன் முறையாக பெற்றோரின் சொந்த ஊரான குப்பிளான் கிராமத்திற்கு சென்று வந்து விட்டு அச்சிறுமியின் பார்வையில் கிராமம் எப்படி இருந்தது? என்பதனை மிகவும் அழகாக சிறியதொரு கட்டுரையாக எழுதியுள்ளார்...


அக்கட்டுரை முதன் முறையாக 2006 ஆம் ஆண்டு குப்பிளான் விக்கினேஸ்வரா மக்கள் மன்றம் நடாத்திய "செம்மண் இரவு" கலை நிகழ்ச்சியின் போது வெளியிட்ட சஞ்சிகையில் முதன் முதலாக வெளிவந்தது. காலத்தின் முக்கியத்துவம் கருதி அக்கட்டுரை நியூகுப்பிளான் இணையத்தளத்தில் மீள் பிரசுரம் செய்யப்படுகின்றது.


குப்பிளானுக்கு சென்றிருந்த நேரத்தில் அச்சிறுமி எமது கிராமத்தின் ஒவ்வொரு நிலைமையையும் உன்னிப்பாக அவதானித்துள்ளார். அந்தக் கட்டுரையில் அவர் எமது கிராமத்தின் வளர்ச்சிக்காக முக்கியமான விடயமொன்றை வலியுறுத்தி புலத்தில் வாழும் எமது கிராம மக்களுக்கு அன்பான வேண்டுகோள் ஒன்றையும் விடுத்துள்ளார். அதில் கனடாவில் வசிக்கும் 500 க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தவர்களும் மாதம் $ 5 டொலரேனும் கிராமத்தில் உள்ள ஏழை மாணவர்களின் கல்வி வளர்ச்சிக்கு நன்கொடையாக வழங்கும் பட்சத்தில் அச்சிறுதுளிகள் அவர்களுக்கு ஒரு வருடத்தில் $ 30, 000 டொலர்களாக அது பெரு வெள்ளமாக இருக்காதா? எனக் கேட்டுள்ளார்.  அச்சிறுமியின் கனவு நனவாகுமா?


அவர் எழுதிய கட்டுரை அப்படியே வாசகர்களுக்காக...Kuppilan: The AftermathKuppilan is a peaceful and pleasant place, " my parents told me when i was little, " where children go to school happily and even if they don't have computers, television or video games, they're not bored because they play with their family and friends from morning until night on weekends and holidays.


The land there is so delightful to see with all kinds of flowers blooming every minute and all the trees would give shade for the children to play and relax." If you're reading this, you're probably thinking its sounds like paradise.But when I went to Kuppilan in 2002, it was totally different. The war ruined and destroyed our "Little Paradise" completely.Buildings, such as schools, homes and temples, were small, old, and almost demolished. When I first went to the school, there were no proper classrooms and no body had any privacy. I felt that they deserved more facilities like computers and libraries so they can have a proper education and become more intelligent.Everyone there had to move to another place or move several different times to escape the war. It sounds like if they were migrating. Some people had lost their homes and things and to work hard to get them back. They also had to use fire lamps because they lost electricity during the war and had to go outside to use wells and pumps to get water. I always had electricity in my house so it was very hard to get use to. It made their life difficult and a lot of hard work to get back to their normal routine.Even though the war has made things miserable, there is always something good abound to happen.Every morning, the temple bell would ring, telling them to wake up and giving them blessings for a good day. Along with the bell, the rooster will start to make noise too, waking up the other animals and people. Once it was finally quiet, some of the animals would start to run away from my grandfather because he would start throwing stones at them so he could make us laugh and keep his house clean.


Plus, every person in Kuppilan knows each other and they will greet you if they you see on the street. Also parents aren't scare to let their children play and they aren't scare either because they know everyone in the village and no body is strangers to them. They all work as one and work together to help each other out.We, as Kuppilan - Canadians or Tamil - Canadian, should help them because they are part of our family and our hearts. Plus, we live in Canada and we have all the things we need. Clean water, good homes, education, etc; but they have none of those things. We know what's happening there and nobody is stepping up to change that. you what that makes us? Bullies! We're here in this nice country and they have to suffer. Why? I suggest that each family should give at least $ 5 every month to help out thorough their tough times.If we have more than 500 families that are from kuppilan and they gave $ 5 every month, in one year, we would have given them over $30, 000. We can use that money to build a playground for the school instead of using ropes as swings and sand hills as slides or build a proper library where you can read books and study or do your home work quietly. Plus, we should send things that we don't really use like, clothes, toys and dishes so they can use things that they don't usually get.Kuppilan was either yours or your parents' hometown but it still going to be part of your life. We should form as one and help them out because they have the biggest problems there than here. So let's step up and take some action!Written By : Sankeetha Panchalingamமுன்செல்ல


 
Make a Free Website with Yola.