கற்கரை கற்பக விநாயகர் ஆலயத்தின் யுத்தத்தின் போது சேதமடைந்த கோபுரத்தின் காட்சி.

 

<<Back
Next>>
 
Make a Free Website with Yola.